XI Małopolski Konkurs Fotograficzny “Leśne Inspiracje” 2022r.

Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest “piękno lasu”.

Zdjęcie musi być wykonane na terenach leśnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia. Każde zdjęcie powinno zostać nadesłane w formie odbitki oraz pliku cyfrowego. Obowiązujący format odbitki to min. A4,

tj. 297/210.

Odbitki zdjęć powinny być czytelnie opisane, to znaczy zawierać na rewersie zdjęcia następujące dane:

  • tytuł zdjęcia
  • miejsce i rok wykonania
  • imię i nazwisko autora
  • wiek autora
  • szkoła

Pliki cyfrowe należy dostarczyć na nośnikach typu pendrive, płyta CD. Akceptowane formaty plików to: jpg i tiff. Nośnik powinien być czytelnie opisany imieniem i nazwiskiem autora oraz tytułem zdjęcia.

Do prac należy dołączyć czytelnie wypełniony Załącznik nr 1 (Formularz zgłoszeniowy), zawierający klauzulę RODO.

Organizator konkursu nie zwraca zdjęć oraz nośników danych. Prawa autorskie do zdjęć konkursowych przechodzą nieodpłatnie na organizatora konkursu – RDLP w Krakowie.

Z konkursu wykluczone są prace, które były wcześniej publikowane, a także reprodukcje cudzych prac.