Walczymy ze smogiem

Serdecznie dziękujemy klasom, które zaangażowały się w akcję antysmogową:

  1. Wychowawcy zapoznali uczniów z prezentacjami dotyczącymi zagrożeń wynikających z pogarszającego się stanu powietrza.
  2. Uczniowie przygotowali piękne, pouczające plakaty, które zostały rozwieszone na wszystkich korytarzach szkolnych, aby systematycznie przypominać jak postępować w celu zmniejszenia smogu.
  3. Propozycja „czwartku bez samochodu” nie przyniosła spodziewanych efektów (niestety w czasie liczenia okazało się, że jeszcze więcej dzieci zostało przywiezionych przez rodziców) – zastanawiamy się, czy nie chcemy oddychać czystszym powietrzem?

Zachęcamy, aby troska o jakość powietrza, którym oddychamy stała się naszym priorytetem. Zacznijmy od siebie, więc:

– zrezygnujmy z dojeżdżania do szkoły samochodami

– zaangażujmy się w akcję sadzenia drzew (prosimy o zgłoszenia u p. Magdaleny Małochy)

– dbajmy o oszczędzanie energii, aby ograniczyć ilość spalanych paliw kopalnych

– kupujmy tylko to co jest nam konieczne, aby ograniczyć produkcję wyrobów energo- i materiałochłonnych

– zachęćmy rodziców do rezygnacji z palenia papierosów

– ograniczmy „produkcję” odpadów – stosujmy opakowania wielorazowe.

Liczymy, że wspólna troska o stan naszej planety, pomoże nam zdrowiej i piękniej żyć ?

Uczniowie Koła Biologicznego