Konkurs plastyczny pt. „Wszystko o pszczołach”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Konkursie Plastycznym organizowanym przez MGBP w Krzeszowicach

Zadaniem uczestników konkursu jest własnoręczne wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem: „WSZYSTKO O PSZCZOŁACH”.

  • Technika wykonania prac i format są dowolne.
  • Praca powinna zawierać na odwrocie:
  • imię i nazwisko autora
  • wiek autora
  • numer telefonu
  • Do pracy należy dołączyć wypełniony załącznik do Regulaminu (zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie)

Pracę należy złożyć do 18 listopada w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach lub u A.Wentrys-Kurdziel