Poczet Sztandarowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach

W listopadzie uczniowie reprezentujący naszą szkołę w Poczcie Sztandarowym, wraz z Dyrektorem Sławomirem Burkiem oraz opiekunem Pocztu Sztandarowego Robertem Chochołem, uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych :

6 listopada – uroczystości patriotycznej poświęcenia odnowionego mauzoleum gen. Józefa Chłopickiego na cmentarzu w Krzeszowicach, upamiętniającej wybitnego dowódcę oraz uczestnika walk o niepodległą Polskę, organizowanej przez krzeszowicką parafię Św. Marcina z Tours oraz władze lokalne Krzeszowic z udziałem władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych;

11 listopada – uroczystości patriotycznej związanej z obchodami Narodowego Święta Niepodległości przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Krzeszowicach, upamiętniającej 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, organizowanej przez władze lokalne Krzeszowic.

Po okolicznościowych przemówieniach organizatorów uroczystości, uczniowie złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza oraz uczestniczyli we Mszy świętej w intencji Ojczyzny. Udział w uroczystościach umożliwił nam wyrażenie przywiązania do Ojczyzny i regionu oraz szacunku wobec zasłużonych dla nich postaci, tradycji, historii i symboli narodowych.

Opiekun Pocztu Sztandarowego Szkoły: Robert Chochół

Zdjęcia – MAGAZYN KRZESZOWICKI