Konkurs plastyczny – “Boże Narodzenie – Tradycja i Współczesność”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU  W XXI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM ” BOŻE NARODZENIE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ ” 

* Format prac: A4 lub A3

* Technika wykonania: dowolna – rysunek, malarstwo, grafika, collage, decoupage, techniki mieszane

Opis pracy: każda praca na odwrocie musi być opisana czytelnie drukowanym pismem: 

  • imię i nazwisko autora, 
  • klasa,
  • nazwa szkoły
  • miejscowość, adres, telefon szkoły

Do pracy należy dołączyć oświadczenie i zgodę rodzica.

Pracę należy składać do 12 grudnia 

w sekretariacie  SP1  w Krzeszowicach lub u A.Wentrys-Kurdziel