Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach.

Zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane świadczeniem usług na dostarczenie gorących posiłków dla dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach, w okresie od 02.01.2023 r. do 22.12.2023 r. do zapoznania się dokumentacją i złożenia oferty. W „Formularzu Ofertowym” w pkt. 1. uzupełniamy tylko cenę jednego posiłku. Nie wpisujemy kwoty całego przedmiotu zamówienia (nie znana jest liczba posiłków). Szczegóły w załącznikach.