KONKURS – „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W SZKOLNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM: „NAJPIĘKNIEJSZA PISANKA WIELKANOCNA”

Zadaniem konkursowym jest wykonanie pisanki wielkanocnej – czyli ozdobienie wydmuszki, plastikowego, drewnianego lub styropianowego jajka, dowolną techniką plastyczną.

Wymiary pracy: dowolny.

Prace należy opatrzyć czytelną informacją zawierającą dane autora: imię i nazwisko, klasa.

Prace należy złożyć do 31 marca 2023r. w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach lub u Anny Wentrys-Kurdziel

XIX Krakowski Młodzieżowy Festiwal Piosenki Francuskiej

3 marca 2023 roku uczniowie z grup francuskich klas ósmych oraz z drugiej klasy LO w Krzeszowicach wraz z Panią Anną Kitką udali się do Młodzieżowego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie na finał XIX Krakowskiego Młodzieżowego Festiwalu Piosenki Francuskiej. Gratulujemy Sandrze Gąsior, absolwentce SP1 w Krzeszowicach, obecnie reprezentantce Liceum Ogólnokształcącego w Krzeszowicach, która … Czytaj dalej