W KILKA GODZIN DOOKOŁA ŚWIATA

Tak można streścić wycieczkę koła turystycznego 18 marca 2023r.

Przy pięknej wiosennej pogodzie przeszliśmy przez „Kijów” – porównując go z metropolią ukraińską, „stepy Mongolii” – podziwiając jurty charakterystyczne dla ludów koczowniczych oraz „Dziki Zachód” – z wozami wędrownymi zdobywców tych terenów.

Te zwyczajowe nazwy miejsc w Regulicach i Rudna pozwoliły nam w wyobraźni podróżować po świecie, ciesząc się beztroską wolnej soboty i swoim towarzystwem. Trasa 16 km, okazała się „pestką” dla wytrawnych piechurów i już szykujemy się do kolejnej wycieczki za miesiąc.

Opiekunkami Koła Turystycznego są Panie Magdalena Małocha oraz Agnieszka Ostachowska