Lekcja biblioteczna klasy Ib

16 maja uczniowie klasy I b pod opieką wychowawczyni Pani Katarzyny Wyznakiewicz uczestniczyli w  ciekawej lekcji bibliotecznej w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszowicach. Dzieci dokładnie obejrzały bibliotekę I zapoznały się z jej księgozbiorem przeznaczonym do ich wieku.  Następnie wysłuchały opowieści „George” i omawiały  treść książki. Na zakończenie pełnego wrażeń spotkania dzieci zadeklarowały, że  będą częstymi gośćmi biblioteki.