Prośba o wsparcie naszych młodych sportowców

Szanowni Rodzice w imieniu naszych najmłodszych sportowców składamy ofertę do Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Oferta obejmuje dwa tematy tj. Futbolowe Żaki oraz Po Zielonej Trawie Piłka Goni. Jeżeli zbierzemy minimum 500 podpisanych kart to otrzymamy 50 kompletów strojów ( spodenki, koszulki i getry , 50 dresów piłki, rozkładane bramki i inne ),

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie i podpisanie kart a następnie przekazanie ich do sekretariacie szkoły lub do Pana Wojciecha Kardasa.

Wydrukowane karty będą również dostępne przy wejściu do szkoły w czasie wywiadówek.

Na karcie wpisujemy imię i nazwisko , pesel , w poniższej kratce zaznaczamy x powiat krakowski i podpisujemy na dole.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice