Przywozy i odwozy uczniów klas ósmych w dniach egzaminów

14 maja 2024 – wtorek Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary) Odwóz – godz. 12.15 15 maja 2024 – środa Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary) Odwóz – godz. 11.45 16 maja 2024 – czwartek Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary) Odwóz – godz. 11.30

KONKURS „BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH, Z DALA OD UŻYWEK”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM pod hasłem „BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH, Z DALA OD UŻYWEK” * Do pracy należy dołączyć wypełnione OŚWIADCZENIE (zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie) Prace wraz z OŚWIADCZENIEM należy składać do 3 czerwca w sekretariacie SP1 lub u Anny Wentrys-Kurdziel