KONKURS „BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH, Z DALA OD UŻYWEK”

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM

pod hasłem

BLIŻEJ SIEBIE I INNYCH, Z DALA OD UŻYWEK”

  • Technika prac: dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż, etc.
  • Format prac: A3 lub A4
  • Praca powinna zawierać na odwrocie informacje:
  • imię i nazwisko autora
  • nazwa i adres szkoły
  • klasa
  • nazwa gminy
  • adres prywatny ( w przypadku uczniów klasy VIII SP )
  • technika wykonania pracy
  • krótki opis pracy

* Do pracy należy dołączyć wypełnione OŚWIADCZENIE (zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie)

Prace wraz z OŚWIADCZENIEM należy składać do 3 czerwca w sekretariacie SP1 lub u Anny Wentrys-Kurdziel