Przywozy i odwozy uczniów klas ósmych w dniach egzaminów

14 maja 2024 – wtorek

Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary)

Odwóz – godz. 12.15

15 maja 2024 – środa

Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary)

Odwóz – godz. 11.45

16 maja 2024 – czwartek

Przywóz – godz. 8.10 z pierwszego przystanku (Żary)

Odwóz – godz. 11.30