Stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice – WAŻNE INFORMACJE

W dniu 21 czerwca br. upływa termin składania (na dziennik podawczy UM) wniosków o stypendium Burmistrza Gminy Krzeszowice za wybitne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2023/2024.

Poniżej znajdą Państwo regulamin przyznawania stypendiów oraz wnioski wraz z informacją RODO.

Zgodnie z § 6 ust. 3 regulaminu, w przypadku ogłoszenia wyników egzaminów ósmoklasisty po zakończeniu zajęć szkolnych, wnioski o przyznanie stypendium składa się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów ósmoklasisty. Powyższy termin dot. jedynie uczniów, którzy mieliby otrzymać stypendium za wysokie wyniki z egzaminu ósmoklasisty.  

W cz. VI wniosku, gdzie są podawane imiona i nazwiska rodziców, proszę wpisywać dane obojga rodziców, a w sytuacji gdy rodzice mają inne adresy zamieszkania, muszą być wyszególnione oraz zaznaczone wszystkie oświadczenia w cz. VI pkt 6.