Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Od środy 3 lipca 2024r. w sekretariacie szkoły, w godzinach 9.00 – 14.00 można będzie odebrać zaświadczenia o wynikach egzaminów. Zaświadczenie można odebrać osobiście lub mogą tego dokonać rodzice/opiekunowie prawni ucznia.