Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

PODSTAWA PRAWNA: 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość … Czytaj dalej

Informacje dotyczące pracy szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

Biblioteka szkolna w okresie trwania pandemii COVID 19 będzie funkcjonowała na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia,Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej. OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW: 1. Do pomieszczeń biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy szkoły bez objawów chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji.2. Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego. … Czytaj dalej

Parki Krajobrazowe Małopolski: prezentacja prac w ramach projektu koła biologicznego i turystycznego

Grupa uczniów naszej szkoły – uczestników Koła Biologicznego i Turystycznego pod opieką Pani Magdaleny Małochy zrealizowała projekt popularyzujący wiedzę na temat Parków Krajobrazowych Małopolski. Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi informacjami dotyczącymi bliskich nam miejsc – godnych zobaczenia. Wszystkie prezentacje można pobrać i obejrzeć po kliknięciu na obrazek lub w link pod nim. Zapraszamy !!!

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Rodzice uczniów, rozpoczynamy nowy rok szkolny, niestety nadal w atmosferze pandemii. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i sytuacją epidemiczną w naszym powiecie rozpoczynamy edukację stacjonarną w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Procedurę bezpiecznego pobytu ucznia w szkole prześlą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny wszystkim rodzicom i proszę uprzejmie o odebranie wiadomości (jako potwierdzenie zapoznania się z dokumentem). … Czytaj dalej

List Starosty w sprawie oferty edukacyjnej Szkół Powiatu Krakowskiego

Zapraszamy do zapoznania się z listem Starosty Krakowskiego przedstawiającym ofertę rekrutacyjną Szkół Powiatu Krakowskiego. http://lokrzeszowice.net.pl/lo/rekrutacja http://zspkrzeszowice.pl/rekrutacja http://lo-skala.edu.pl/rekrutacja-terminy http://czernichow.edu.pl/viewpage.php?page_id=30 https://powiat.krakow.pl/2020/06/prezentacja-szkol-ponadpodstawowych-zarzadzanych-przez-powiat-krakowski/

#GaszynChallenge

Nasza szkoła dostała nominacje od Szkoły Muzycznej w Krzeszowicach do #GaszynChallenge. Jest to wyzwanie, które ma na celu pomoc Tosi- chorej na rdzeniowy zanik mięśni. Zbierana jest zawrotna kwota na Terapie genową w walce z SMA.Zasady są proste – wykonujemy 10 pompek lub 10 przysiadów. Jeżeli wykonamy zadanie wpłacamy minimum 5 złotych na konto Tosi, … Czytaj dalej

Drodzy uczniowie!

Szczęśliwie dotrwaliśmy do końca roku szkolnego, który należy uznać za najbardziej niezwykły i trudny w Waszej historii edukacji. Musieliście się mierzyć z wyzwaniami, do których nikt nie mógł Was przygotować. Zostaliście zamknięci w domach, odcięci od rówieśników, zwykłego gwaru i beztroski na szkolnych korytarzach. A przecież to najsympatyczniejsza część szkolnego życia! To w czasie przerw … Czytaj dalej