OGŁOSZENIA

W dniu 20.12.2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się akademia z okazji Święta Patrona Szkoły.                           Obowiązuje strój galowy. Po akademii odbędą się wigilie klasowe.                                  Przywóz uczniów z pierwszego przystanku o godzinie 7.15, odwozy o godzinie 13.00

———————————————————————————–

 

Dnia 20.11.2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki dla klas: IIA, IIB, IIC, IIIC.

Dnia 21.11.2019 roku o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki dla klas IV – VIII, o godzinie 18.00 dla klas I – III

  W OKRESIE OD 12.07.2019 r. do 25.07.2019 r. SZKOŁA BĘDZIE NIECZYNNA Z POWODU URLOPÓW PRACOWNICZYCH

      DZIEŃ ZIEMI  VI 2019 r.– wyniki z poszczególnych konkurencji

 1. Poznajemy organizmy wokół nas

 (krzyżówka + obserwacje roślin)

  1. Ia i Ic – 1 miejsce

Ib – 2 miejsce

  1. IIa i IIc – 1 miejsce

IIb – 2 miejsce

  1. IVa – 1 miejsce

IVb i IVd – 2 miejsce

IVc – 3 miejsce

  1. Vd – 1 miejsce

Va – 2 miejsce

Vc – 3 miejsce

Vb – 4 miejsce

  1. VIIb – 1 miejsce

VIIa – 2 miejsce

  1. VIIIa – 1 miejsce

VIIIb i VIIIc – 2 miejsce

  1. IIIa – 1 miejsce

IIIb – 2 miejsce

IIIc – 3 miejsce

IIId – 4 miejsce

 1. Ekologiczne zakupy
  1. Ib – 1 miejsce

Ia – 2miejsce

Ic – 3 miejsce

  1. IIb – 1 miejsce

IIa – 2 miejsce

IIc – 3 miejsce

  1. IVc – 1 miejsce

IVb – 2 miejsce

IVd – 3 miejsce

IVa – 4 miejsce

  1. Va i Vb – 1 miejsce

Vd – 2 miejsce

Vc – 3 miejsce

  1. VIIIc – 1 miejsce

VIIIa – 2 miejsce

VIIIb – 3 miejsce

VIIa i VIIb – 4 miejsce

  1. IIIc – 1 miejsce

IIIa, IIIb i IIId – 2 miejsce

 1. Ekologiczna replika obrazu:

a) Ia IIc – 1 miejsce

    Ic i IIa – 2 miejsce

    Ib i IIb – 3 miejsce

c) IVa – 1 miejsce

    IVb – 2 miejsce

    IVc i IVd – 3 miejsce

d) Va – 1 miejsce

     Vb i Vc – 2 miejsce

    Vd – 3 miejsce

e) VIIa – 1 miejsce

    VIIb – 2 miejsce

f) VIIIc – 1 miejsce

    VIIIb – 2 miejsce

    VIIIa – 3 miejsce

g) IIIa – 1 miejsce

    IIIc – 2 miejsce

    IIIb i IIId – 3 miejsce

 

 

 

 

 

KONCERT CHARYTATYWNY DLA ARTURA

PATRONAT MEDIALNY NAD KONCERTEM OBJĄŁ DZIENNIK POLSKI

ARTU

 

 

MIŁOŚNICY MUZYKI POWAŻNEJ

Organizujemy wyjazdy do Filharmonii Krakowskiej:

13 kwietnia 2019r.
na koncert muzyki R. Straussa, B. Smetany i A. Dvoraka

Zgłoszenia i wpłaty 35 zł na bilet przyjmuje MM w sali 7B
do 8 kwietnia

15 maja 2019r. – koncert R. Wagnera, Reinecka i J. Brahmsa

Zgłoszenia i wpłaty 35zł – do 29 kwietnia

8 czerwca 2019r. – koncert J.Bacha, R. Straussa , F. Schuberta

Zgłoszenia i wpłaty 35 zł do 28 maja

MM

***

NASZA SZKOŁA PRZYSTĄPIŁA DO PROJEKTU PING.
Program Implementacji Nauk Geologicznych
w Szkołach Podstawowych

Celem Projektu „PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach Podstawowych” jest nabycie i podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: aktywności zawodowej, poszerzenia wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych, rozwoju zainteresowań, aktywności edukacyjnej poprzez realizację cyklu warsztatów i zajęć terenowych o zastosowaniu geologii w architekturze, sztuce i ochronie środowiska, metodyce pracy geologa i geologii regionu, wiedzy o metodach badań geologicznych, wiedzy o sztuce prezentacji naukowej w oparciu o nauki geologiczne oraz konferencji młodych badaczy.
Podczas warsztatów i zajęć uczestnicy wprowadzeni zostaną w świat geologii m.in. dzięki cyklowi wycieczek po Krakowie, podczas których poznają zależności między geologią
a architekturą, historią czy ochroną środowiska i jaki wpływ na nasze codzienne życie mają nauki geologiczne. Następnie, podczas wizyt do naturalnych odsłonięć skalnych, uczniowie na własne oczy będą mogli porównać skałę widoczną w krajobrazie i jak przekształca się ona
w przedmiot przestrzeni miejskiej oraz połączyć ze sobą te dwa, wydawałoby się zupełnie różne światy: element natury oraz element urbanistyczny. Kolejnym elementem projektu będą również kilkukrotne wizyty w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach Instytutu Nauk Geologicznych UJ. Podczas tej części, uczniowie w czasie warsztatów, wcielą się
w młodych naukowców badających w profesjonalny sposób próbki geologiczne, które same zbiorą w terenie i będą mogły zgłębić niezwykły świat skał i minerałów, poznać ich genezę oraz stworzyć ich wstępną interpretację. Pozwoli to uświadomić uczniom przyczynowo skutkowy charakter nauki i procesów technologicznych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z każdym etapem jaki przechodzi próbka naukowa lub element architektoniczny: od poboru
w kamieniołomie, poprzez obróbkę aż po interpretacje wyników uzyskanych podczas analiz. Dodatkowo uczniowie zostaną zaznajomieni z metodami prezentacji badań naukowych przez specjalistów oraz ich znaczeniu i wartości jako rzetelnego źródła wiedzy/informacji
(w porównaniu do niepotwierdzonych źródeł informacji z Internetu). Niezmiernie ważne będzie rozbudzenie w młodych uczestnikach chęci poznawania otaczającego świata poprzez kontakt z prawdziwą, żywa nauką oraz zwiększenie świadomości przyrodniczej i jej wpływu na otaczający nas nowoczesny świat.
W ramach udziału w Projekcie Realizator Projektu zobowiązuje się zapewnić
i sfinansować m.in.: koszty ubezpieczenia Uczestników Projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa grupowa NNW); dojazd autokarem na zajęcia warsztatowe realizowane poza siedzibą Szkoły Uczestników Projektu, wyżywienie w trakcie realizacji zajęć warsztatowych dla Uczestników Projektu; koszty biletów do muzeów związanych z realizacją zadań w Projekcie; materiały i sprzęt umożliwiający realizację poszczególnych zadań przewidzianych w Projekcie, np. ubiór ochronny (okulary ochronne, fartuchy laboratoryjne, itp.).
Uczestnicy Projektu zobligowani są do uczestnictwa w 6 spotkaniach warsztatowych
i finale Projektu przeprowadzanych poza siedzibą Szkoły oraz dodatkowo w pojedynczych zajęciach ze sztuki prezentacji przeprowadzonych w macierzystych Szkołach. Uczestnicy będą uczestniczyć w zajęciach i warsztatach w okresie od marca do czerwca 2019 roku.
Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez wyznaczonych koordynatorów
z ramienia Szkoły w okresie od 28 stycznia do 4 lutego 2019 roku. W Projekcie mogą brać udział uczniowie Szkół Podstawowych z klas V–VII. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących rekrutacji oraz Projektu udzielają wyznaczeni koordynatorzy oraz Biuro Projektowe PING.

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja dot Projektu dla rodziców

PING Plakat

Załącznik nr 3

– Deklaracja uczestnika

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Uczestnika

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie

Projekt PING

***

 

WYNIKI KONKURSU MIĘDZYKLASOWEGO „NIEPODLEGŁA 100”

I MIEJSCE: klasa VII A – 119 PKT
II MIEJSCE: klasa I A – 118 PKT
III MIEJSCE: klasa I B – 117 PKT
 
KLASA I C – 110 PKT
KLASA IV A – 0 PKT
KLASA IV C – 106 PKT
KLASA IV D – 0 PKT
KLASA V A – 108 PKT
KLASA V B – 99 PKT
KLASA V C – 113 PKT
KLASA V D-  112 PKT
KLASA VII B – 107 PKT
KLASA VIII A – 0 PKT
KLASA VIII B – 0 PKT
KLASA VIII C – 110 PKT
KLASA III A – 111 PKT
KLASA III B – 107 PKT
KLASA III C – 110 PKT
KLASA III D – 0 PKT

Uwaga!
Na terenie szkoły zagubiono smartwatch w kolorze czarnym. Znalazcę prosimy o przyniesienie zguby na świetlicę lub na portiernię. Dziękujemy!

W dniach 16 i 17.10.2018 dzieci i młodzież z naszej szkoły uczestniczyły w projekcie ALTERNATYWNE LEKCJE WF.

Projekt organizowany przez Fundację Moniki Pyrek to niestandardowa forma lekcji WF, w trakcie których przy wsparciu mistrzów polskiego sportu oraz wykorzystaniu nowoczesnych technologii, staramy się zachęcić dzieci i młodzież do regularnej aktywności fizycznej.

DLA MIŁOŚNIKÓW KULTURY

14 grudnia 2018r. (piątek) organizujemy wyjazd do Teatru Rozrywki w Chorzowie na spektakl pt. „Bulwar zachodzącego słońca”.

Cena biletu – 45 zł.
Koszt przejazdu – 15 zł.

Osoby chętne proszone są o wpłaty (zaliczki – 30 zł) u MM do 9 listopada 2018 r. Pozostałą kwotę należy wpłacić do 7 grudnia.

Serdecznie zapraszamy!


STYPENDIUM SZKOLNE


WYJAZDY NA BASEN

W roku szkolnym 2018/2019 organizowane będą całoroczne wyjazdy na basen (od września do czerwca), zakończone zawodami pływackimi dla wszystkich uczestników, połączone z wręczeniem medali, dyplomów i nagród.

Wyjazdy na basen będą odbywały się w soboty w godzinach 12.00-15.00.  Koszt jednego wyjazdu – 37,50 zł.

Zapisy będą przyjmowane 4 września 2018 r. (wtorek) w godzinach przedpołudniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7 (gabinet wf).

Zapisując dziecko należy przynieść jego PESEL oraz opłatę za dwa wyjazdy  (2 razy we wrześniu).


OCHRONA DANYCH

Dopełniając obowiązku informacyjnego Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach informuje, że w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych jest  Administratorem  zebranych danych osobowych uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników placówki;

Dane będą przetwarzane w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późn. zmianami i innych obowiązujących aktów prawnych;

Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w możliwy jest pod numerem telefonu 532 704 825 lub adresem email IOD@poczta.onet.eu

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu)oraz nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem związanym z działalnością oświatową jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.


Nasi uczniowie pracowali w INTER MARCHE w dniach 23-25 marca 2018r. – zbierając fundusze na rzecz podopiecznych Fundacji Brata Alberta w Radwanowicach.

Lista uczniów biorących udział w akcji charytatywnej na rzecz Fundacji Brata Alberta w dniach 23-25 marca 2018 r.

Klasa III A: Martyna Więcek, Dominika Ferfecka, Wioletta Bochenek, Zofia Muszyńska, Magdalena Polak, Blanka Banach, Kacper Majchrzak, Patryk Szypuła, Wojciech Szecówka

Klasa III B: Gabriela Figa, Anna Gregorczyk, Aleksandra Mitka, Maja Knapik

Klasa II A: Natalia Malik

Klasa II B: Agnieszka Nowak

Klasa II C: Katarzyna Wyzgał, Piotr Hałas, Daria Ćwikła

Klasa II D: Klaudia Knapik, Dominika Bazarnik, Kacper Ogórkiewicz, Filip Firek, Oskar Zasadni