Wybory do Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

W imieniu Przewodniczącego Rady Rodziców SP1 Krzeszowice informujemy, że wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021 odbędą się 21.09.2020 (poniedziałek) o godzinie 17.30. Reprezentanci wszystkich klas proszeni są o przybycie na zebranie. Maciej KlubaPrzewodniczący Rady Rodziców

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Zapraszamy wszystkich członków naszej społeczności szkolnej do zapoznania się z opublikowanym KALENDARZEM ROKU SZKOLNEGO 2020/2021. Link do strony : https://sp1krzeszowice.pl/kalendarz-roku-szkolnego-2019-2020-2/

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 17 września, 2020

Szanowni Państwo, W dniu 17.09.2020 planowane są spotkania wychowawców z rodzicami. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z harmonogramem spotkań oraz zasadami obowiązującymi w ich trakcie. Nauczyciele wychowawcy są w godzinach według harmonogramu. Pozostali są dostępni dla rodziców w godzinach 17:30-18:30 w pokoju nauczycielskim.

Zmiany w podziale godzin od dnia 14.09.2020

Na stronie internetowej szkoły w zakładce PLANY LEKCJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021 opublikowany został podział godzin obowiązujący od dnia 14 września, 2020 ( poniedziałek ). Uprzejmie prosimy rodziców i dzieci o zapoznanie się z aktualnym planem.

List Ministra Edukacji oraz Ministra Infrastruktury dotyczący bezpiecznego transportu dzieci i młodzieży w drodze do szkoły.

Zachęcamy wszystkich Rodziców do przeczytania listu Ministra Edukacji oraz Ministra Infrastruktury poruszającego kwestie bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz zasad bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

Harmonogram odbioru podręczników

HARMONOGRAM ODBIORU PODRĘCZNIKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS. Dla każdej klasy przeznaczone jest 30 minut.Uczniowie z opiekunem czekają przed świetlicą szkolną, do której wchodzi 5 uczniów. Klasy powinny mieć przygotowane listy uczniów z danego oddziału. WTOREK 01 września podręczniki odbierają klasy pierwsze. ŚRODA 02 września1. 8.00-8.30 klasa IVA2. 8.30-9.00 klasa VA3. 9.00-9.30 klasa VI A4. 9.30-10.00 klasa … Czytaj dalej

Procedura bezpieczeństwa w czasie epidemii COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach

PODSTAWA PRAWNA: 1. W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 2. Niniejsza procedura określa organizację pracy szkoły od 1 września 2020 r., ze szczególnym uwzględnieniem działań, które zminimalizują możliwość … Czytaj dalej