Weekendowa Noc Biologów

10 stycznia 2020r. uczestniczyliśmy w warsztatach, wykładach i pokazach w ramach Nocy Biologów. 34-osobowa grupa z naszej szkoły miała możliwość poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych w gościnnych progach IZiBB oraz INOŚ w kampusie UJ w Krakowie. Pomimo, że wyjazd nasz odbył się po lekcjach w piątek – wszyscy z zapałem uczyli się, próbując dorównać intensywnością poszerzania swoich horyzontów naukowych – najgorliwszym studentom „Królewskiego Uniwersytetu”. Opiekę nad grupą pełniła Pani Magdalena Małocha.