ZASTĘPSTWA / Заміни

25. 04. 2024r., czwartek

M. Zdziech

 1. IVb – zajęcia odwołane
 2. IVc – J. Głuc
 3. Vb – G. Dębska
 4. IVa – W.Kardas
 5. IVb – G. Dębska
 6. VIIc – G. Dębska – całość
 7. zajęcia indywidualne odwołane

*****

K. Jarzęcki

 1. VIc – zajęcia odwołane
 2. VIIa – zajęcia świetlicowe
 3. VIb – D. Konarska
 4. VIa – J. Głuc
 5. VIIIb – K. Wyznakiewicz

świetlica: 7.30 – 8.30 – B. Śliwa

13.40 – 14.40 – A. Czesak

*****

P. Wiszniewski

 1. Vbc chł. – zajęcia odwołane
 1. VIc – A. Ostachowska
 2. Va – B. Śliwa
 3. VIIIab dz. – zajęcia odwołane
 4. VIIIab dz. – zajęcia odwołane

*****

K. Wyznakiewicz

 1. IIb – bez zmian
 2. IIb – D. Wójtowicz
 3. IIb – A. Kitka

*****

S. Burek

 1. VIIIa – D. Mastalerz