ZASTĘPSTWA

22.06.2021 Wtorek

Wycieczka: IIIA, IVB, IVC, VIB, VIC , VIIA, VIIC, VIID, VIIIA

B.Śliwa

1-5-IIIA wycieczka

D.Wójtowicz

1.IIIC-K.Łyszczarz (zaVIID)

2. IIIC-A.Kurdziel(zaVIC)

3. IIIC-A.Żak (zaVIB)

4. IIIC-D.Konarska(zaVIB/C)

5. IIIC-A.Żak (zaVIIC)

B.Piekarczyk

1.VIIA-wycieczka

2.IVC-wycieczka

3.IVB-wycieczka

4.VIIC-wycieczka

5.IVA-D.Mastalerz (zaVIB)

M.Kliś

1.VA-zajęcia odwołane

2.VIB-wycieczka

4.VIIB-wycieczka

5.IVC-wycieczka

6. VA-zajęcia odwołane

7.VIIA-wycieczka

J.Zuziak

3.VIIC-wycieczka

4.IVB-wycieczka

5.VIIIA-wycieczka

6. VIIC-wycieczka

7. VIIIA-wycieczka

J.Głuc

1.IC-B.Podgorska (zaVIIIA)

2.IC-A.Czesak

4.IC-W.Kardas( zaVIIA)

5.IC-W.Kardas( zaVIIA)

M.Kodura

1.VIC-wycieczka

2.VA- R.Chochół (zaVIIIA)

3.VID–W.Kardas( zaVIC)

A.Wentrys-Kurdziel

2.VIIA-wycieczka

3.VIIB- K.Hanczakowska (zaIVC)

A.Mucha-Hyseni

1.indyw-zajęcia odwołane

3.IIB-D.Mastalerz (zaVIIIA)

4.IB- K.Hanczakowska (zaIVC)

5.IVB-wycieczka

6.VIA- K.Hanczakowska (zaVIIA)

J.Ciężki

1.IVC-wycieczka

2.VIIC-wycieczka

3.VIIA-wycieczka

4.ind-wycieczka

5.VA-Z.Mąsior (zaVIIIA)

6.VIIB-D.Mastalerz (zaVIB)

7.VIID-wycieczka

8.koło historyczne –zajęcia odwołane

R.Ciężka

1,2 IB-wycieczka

3.IVA-S.Burek (za VIID)

4.IVA-P.Wiszniwski (za VI B/C)

5,6,7 VIC-wycieczka

M.Małocha

3.VA-K.Łyszczarz

5.VIIB-P.Wiszniewski (za VIIIA 1gr lekcja 6)

6.VIID-wycieczka

7.VIIC-wycieczka

8.Pozalekcyjne -zajęcia odwołane

A.Ostachowska

1.IIC– K.Hanczakowska (zaVIIC)

2.VIID-wycieczka

3.IIIB-J.Ciupek

4,5-VII A/D-wycieczka

M.Zdziech

1.Koło informatyczne –zajęcia odwołane

2-4 bez zmian

Egzamin praktyczny na kartę rowerową (dla klas IV oraz V) : Od 8:00

-proszę przygotować rower oraz swój  kask