ZASTĘPSTWA / Заміни

27. 01. 2023r., piątek

A. Kurdziel

 1. IVc – zajęcia odwołane
 2. VIIa – R. Nowak – lekcja biblioteczna
 3. IIb – A. Cupiał za j.polski
 4. IVb – zajęcia świetlicowe
 5. VIc – zajęcia świetlicowe
 6. bez zmian
 7. bez zmian
 8. bez zmian

E. Mastalerz

 1. zajęcia pozalekcyjne odwołane
 2. IIIb – J. Głuc
 3. IIIb – A. Wentrys – Kurdziel
 1. IIIb – A. Cupiał
 2. zajęcia logopedyczne odwołane

R. Chochół

 1. zajęcia indywidualne odwołane
 1. Va – J. Ciężki
 2. VIIIc – B. Piekarczyk
 3. VIb – J. Kramarz
 4. zajęcia pozalekcyjne odwołane
 5. Vb – zajęcia odwołane

G. Dębska

świetlica: 7.00 – 9.00 – J. Głuc

10.30 – 11.30 – D. Konarska

11.30 – 12.30 – A. Ostachowska

12.30 – 13.30 – B. Śliwa

zajęcia indywidualne odwołane