ZASTĘPSTWA

22. 10. 2021 r, piątek

J. Zuziak

1. VIIb – zajęcia odwołane

2. Va – Z. Mąsior całość

3. IVb – R. Ciężka

4. IVa – W. Kardas

5. VIIa – K. Hanczakowska – j. polski za lekcję 7.

6. VIIId – A. Wentrys – Kurdziel

J. Ciupek

1. IIa – A. Czesak

5. VIa,b dz. – B. Śliwa

6. Vb – D. Konarska

K. Łyszczarz

1. VIId – zajęcia odwołane

2. VIb – M. Małocha

4. VIIIb – A. Ostachowska

zajęcia wspomagające odwołane

K. Wyznakiewicz

IIIb – wycieczka