ZASTĘPSTWA / Заміни

6. 10. 2022r., czwartek

B. Piekarczyk

 1. Vc – zajęcia odwołane
 2. VIIa – D. Konarska
 3. VIc – K. Jarzęcki
 4. Vb – wycieczka
 5. VIb – A. Żak za Vb
 6. VIa – zajęcia odwołane

M. Zdziech

 1. VIIIc – zajęcia odwołane
 2. IVa – wycieczka
 3. VIa – J. Zuziak za IVa
 4. Va – wycieczka
 5. VIc – M. Kliś – całość
 6. VIc – Z. Mąsior za Va

J. Jelonek

 1. Ia – zajęcia odwołane
 2. VIb – Z. Mąsior za Vb
 3. Vb – wycieczka
 4. IIIc – J. Głuc
 5. VIIId – D. Konarska za IVa

J. Kramarz

 1. VIIIa – zajęcia odwołane
 1. Va – wycieczka
 2. IVa – wycieczka
 3. IVc – wycieczka
 4. VIIId – zajęcia odwołane

B. Podgórska

 1. Ic – A. Kurdziel
 1. Ic – B. Śliwa
 2. Ic – B. Śliwa
 3. VIIIab – j. niemiecki – M. Dudek

W. Kardas

 1. VIIa,b chł. – A. Żak za IVc
 2. Va – wycieczka
 3. IIIa – zajęcia odwołane

R. Ciężka

 1. VIb – D. Mastalerz
 2. VIIIc – D. Konarska
 3. VIa – P. Wiszniewski za IVa
 4. IVb – zajęcia odwołane

j. polski dla dzieci z Ukrainy odwołany

A. Wentrys – Kurdziel

 1. klasy IV – etyka – zajęcia odwołane
 2. VIa – M. Dudek za Va

A. Ostachowska

 1. VIa – M. Kliś za IVb

P. Wiszniewski

 1. IVb,c chł – wycieczka
 2. IVb,c chł – wycieczka
 3. VIIa,b chł. – K. Wyznakiewicz
 4. IVa chł. – wycieczka
 5. VIIIc – zajęcia odwołane
 6. VIIIc – zajęcia odwołane

G. Dębska

świetlica: 7.00 – 9.00 – J. Głuc

11.30 – 16.00 – B. Śliwa

Wszystkie zajęcia z sali B1 przeniesione są do A6

Wszystkie zajęcia z sali B2 przeniesione są do A5

Konkurs JĘZYKA ANGIELSKIEGO odbędzie się o godzinie 13.00 w sali B4