ZASTĘPSTWA / Заміни

17. 05. 2022, wtorek

D. Wójtowicz

Ia – wycieczka

język polski dla dzieci z Ukrainy odwołany

*****

B. Śliwa

Ic – wycieczka

świetlica: 12.30 – 14.30 – J. Głuc

*****

Z. Mąsior

 1. IVb – zajęcia odwołane
 2. Va – wycieczka
 3. IVa – A. Kurdziel za Ia
 4. IVc – A. Kitka
 5. IIa – R. Chochół za Va

*****

M. Kodura

 1. VIIc – R. Ciężka za Va
 2. VIIb – wycieczka

*****

M. Małocha

 1. VIId – J. Zuziak za Va
 2. VIIc – D. Mastalerz za VIIb
 3. VIb – D. Mastalerz za VIIb
 4. VIIb – wycieczka
 5. zajęcia indywidualne odwołane
 6. VIIb – wycieczka
 7. zajęcia pozalekcyjne odwołane

*****

A. Ostachowska

 1. IVc – A. Wentrys – Kurdziel za Va
 2. IIIc – B. Podgórska
 3. VIIId – W. Kardas
 4. VIIIa, d dz. – zajęcia odwołane

*****************

18. 05. 2022, środa

A. Ostachowska

 1. Va – wycieczka
 2. Va – wycieczka
 1. IVc – zajęcia świetlicowe
 2. VIIIa, d dz. – zajęcia odwołane

*****

K. Hanczakowska

 1. VIId – wycieczka
 2. Vc – M. Małocha
 3. VIIa – wycieczka

*****

A. Żak

 1. IVc – M. Zdziech za VIIa
 2. Va – wycieczka
 3. VIb – J. Zuziak

*****

D. Konarska

 1. VIIa,d dz. – wycieczka
 2. VIIb, c dz. – zajęcia odwołane

*****

Z. Mąsior

 1. Ia – zajęcia odwołane
 2. Ib – J. Jelonek
 3. zajęcia indywidualne – z klasą
 4. IVb – zajęcia świetlicowe

*****

J. Ciężki

 1. VIIIb – zajęcia odwołane
 2. VIIIa – A. Kwiecień za VIIa
 3. VIa – A. Kwiecień za VIId

*****

R. Ciężka

 1. Vb – A. Kajda za VIId
 2. VIIId – R. Chochół za Va
 3. VIIc – A. Kajda za VIIa
 4. Va – wycieczka
 5. zajęcia indywidualne odwołane

*****

W. Kardas

 1. VIa, b chł. – zajęcia odwołane
 2. VIa, b chł. – zajęcia odwołane
 3. IVa – J. Jelonek
 4. VIIa, d chł. – wycieczka
 5. VIIIa, d chł. – zajęcia odwołane