Kolejne akcje na pomoc dla Lenki

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi akcjami pomocy naszej uczennicy Lence Malatyńskiej oraz zachęcamy wszystkich Państwa do pomocy Lence.