Sławomir Burek i Zenon Mąsior

Kurs 1: English and Methodoloy of TEFL

Kurs 2: EIC-G

Kursy na Cyprze odbywały się w Limassol, w szkole The English Learning Centre. Zajęcia były bardzo ciekawe i zindywidualizowane. Elokwencja, otwartość oraz przygotowanie merytoryczne wykładowców były na bardzo wysokim poziomie.

Te dwa tygodnie były znakomitą okazją do zarówno podszlifowania swoich umiejętności komunikacyjnych, jak i wzbogacenia warsztatu metodycznego oraz nawiązania szeroko pojętych kontaktów zarówno w szkole językowej, ale głównie z pozostałymi uczestnikami kursów językowych.

Pobyt na Cyprze umożliwił nam poznanie nauczycieli i dyrektora Szkoły Podstawowej w Chrasticach w Republice Czeskiej i stał się ważnym krokiem w rozwinięciu współpracy międzyszkolnej, która doprowadzi do wymiany uczniów oraz nauczycieli w bieżącym roku szkolnym.