KONTAKT / контакт

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
ul. Długa 22

32-065 Krzeszowice

tel. 12 257 92 40
fax 12 257 92 58

e-mail: sp1krzeszowice@o2.pl

administrator: klismarcin@gmail.com