KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” Tematyka prac plastycznych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, świata roślin i zwierząt. Prace należy złożyć do 7 maja w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach lub u A.Wentrys-Kurdziel