KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Zapraszamy do udziału w XI Ogólnopolskim

Konkursie Plastycznym

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Tematyka prac plastycznych powinna dotyczyć piękna i bogactwa polskiej przyrody, krajobrazów, świata roślin i zwierząt.

  • Technika prac: dowolna płaska (rysunek, malarstwo, grafika)
  • Format prac: A3
  • Na odwrocie pracy należy przykleić czytelnie opisaną KARTĘ INFORMACYJNĄ

Prace należy złożyć do 7 maja

w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach

lub u A.Wentrys-Kurdziel