REKRUTACJA 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach informuje, że od dnia 01.03.2023 r. do 15.03.2023 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach w roku szkolnym 2023/2024.

Zapisów  można dokonywać w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22  w dniach od poniedziałek do  piątku  w godz.  od 700  do  1500

Przypominamy, że obowiązek zapisu do szkoły dotyczy dzieci urodzonych w 2016 roku  zameldowanych i zamieszkałych  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krzeszowicach. W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej Szkoły Podstawowej, niż szkoła obwodowa proszę o podanie tej informacji do sekretariatu  szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (012) 257 92 40.

Druk zgłoszenia zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2023/2024 do pobrania  w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22  lub ze strony internetowej szkoły: www.sp1krzeszowice.pl

REKRUTACJA DO KLASY I

Postępowanie rekrutacyjne dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2023 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 12 stycznia 2023 r. w terminie od 01 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. do godz. 1500.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły www.sp1krzeszowice.pl

WZORY DOKUMENTÓW W ZAŁĄCZENIU:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane poza obwodem szkoły)

Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko kryterium rekrutacji

Potwierdzenie, że dziecko będzie uczniem klasy pierwszej

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Informacja dla higienistki szkolnej

Obwody