REKRUTACJA 2024/2025

ZAPISY DO KL. I W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach informuje, że od dnia 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.
trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach w roku szkolnym 2024/2025.

Zapisów można dokonywać w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1500
Przypominamy, że obowiązek zapisu do szkoły dotyczy dzieci urodzonych w 2017 roku zameldowanych i zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach. W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej Szkoły Podstawowej, niż szkoła obwodowa proszę o podanie tej informacji do sekretariatu szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (012) 257 92 40.
Druk zgłoszenia zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2024/2025 do pobrania
w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22 lub ze strony internetowej szkoły: www.sp1krzeszowice.pl

REKRUTACJA DO KLASY I
Postępowanie rekrutacyjne

dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach odbywa się zgodnie z Zarządzeniem
Nr 46/2024 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 24 stycznia 2024 r. w terminie od 01 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. do godz. 1500.

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły www.sp1krzeszowice.pl

WZORY DOKUMENTÓW W ZAŁĄCZENIU:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie szkoły)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane poza obwodem szkoły)

Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko kryterium rekrutacji

Potwierdzenie, że dziecko będzie uczniem klasy pierwszej

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

Informacja dla higienistki szkolnej

Obwody