REKRUTACJA 2024/2025

Szczegóły na stronie internetowej Szkoły www.sp1krzeszowice.pl WZORY DOKUMENTÓW W ZAŁĄCZENIU: Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane w obwodzie szkoły) Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej (dzieci zamieszkałe i zameldowane poza obwodem szkoły) Oświadczenie rodzica o spełnianiu przez dziecko kryterium rekrutacji Potwierdzenie, że dziecko będzie uczniem klasy pierwszej Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy … Czytaj dalej