DRUKI SZKOLNE

Poniżej znajdują się druki szkolne, które można wydrukować w celu złożenia w szkolnym sekretariacie.

1. Duplikat karty rowerowej

2. Duplikat legitymacji szkolnej

3. Duplikat świadectwa szkolnego

4. Oświadczenie religia/etyka

5. Oświadczenie zajęcia z WF

6. Rezygnacja z religii / etykii

7. Rezygnacja z zajęć WDŻ

8. Zwolnienie z zajęć WF

9. Procedura wydawania duplikatu legitymacji szkolnej, świadectwa szkolnego i karty rowerowej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach