INFORMACJE DLA RODZICÓW / Для батьків

W załączniku znajdą Państwo wniosek/druk deklaracji zapisu dziecko na obiady szkolne.

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

REKARUTACJA 2020/2021

Informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych oraz zapisów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021 pod linkiem: https://sp1krzeszowice.pl/2020/02/17/zapisy-i-rekrutacja-dzieci-do-klasy-i-na-rok-szkolny-2020-2021/ lub w zakładce REKRUTACJA 2020/2021. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły.

ZAPISY NA OBIAD

na miesiąc LUTY 2020 r.

Wpłaty na obiad na miesiąc LUTY 2020 r. będą przyjmowane

w dniach 24 STYCZNIA 2020 r., 07 i 10 lutego 2020 r. w sekretariacie szkoły. Zapisów można dokonywać również telefonicznie lub wysyłając informację do sekretariatu przez dziennik elektroniczny.

Cena obiadu:

Zupa, drugie danie, kompot – 8,80 zł.

Drugie danie, kompot – 7,50 zł.

Zupa – 3,50 zł.

Firma dostarczająca posiłki w 2020 roku: BMD CATERING SPÓŁKA Z O.O. 32-300 Olkusz, ul. Stefana Żeromskiego 1

Wywiadówki 23.01.2020

W dniu 23.01.2020 ( czwartek ), odbędą się wywiadówki po pierwszym semestrze. Harmonogram spotkań:

Klasy 1-3: godzina 17.00

Klasy 4-8: godzina 18.00

Serdecznie zapraszamy.

W dniu 20.12.2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się akademia z okazji Święta Patrona Szkoły.  Obowiązuje strój galowy. Po akademii odbędą się wigilie klasowe. Przywóz uczniów z pierwszego przystanku o godzinie 7.15, odwozy o godzinie 13.00

ZAPISY NA OBIAD

na miesiąc GRUDZIEŃ 2019 r.

Wpłaty na obiad na miesiąc GRUDZIEŃ 2019 r. będą przyjmowane

tylko w dniach 29 LISTOPADA 2019 r. oraz 2 GRUDNIA 2019 r. do

godz. 9.00

 w sekretariacie szkoły.

Cena obiadu:

Zupa, drugie danie, soczek – 7,80 zł.

Drugie danie, soczek – 5,30 zł.

Zupa – 2,50 zł.

HARMONOGRAM NA KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

Dnia 20.11.2019 r. o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki dla klas: IIA, IIB, IIC, IIIC.

Dnia 21.11.2019 roku o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki dla klas IV – VIII, o godzinie 18.00 dla klas I – III

Harmonogram działań profilaktycznych – rok szk. 2019/2020 / IX-XII /

1. „ Tomek i Czarny Kruk”       –  warsztaty profilaktyczne 

Cel:          

           Przygotowanie dzieci do  funkcjonowania wolnego od przemocy poprzez nauczenie ich kontroli negatywnych emocji, rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, oraz rozróżniania zachowań akceptowanych i nieakceptowanych społecznie.

Realizator:             Centrum Działań Profilaktycznych   

Termin realizacji:   26.09.2019r  i 3.10.2019r 

Odbiorcy:                klasy : I a, I b, I c 

Czas trwania :          po 2×45 min każda klasa

2. „ Debata” – program profilaktyczny  rekomendowany przez Państwową Agencję 

                                Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Cel:

          W warsztatach wzmacniane są następujące czynniki chroniące:

 • kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez

dzieci i młodzież,

 • konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zachowaniami,
 • przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań,
 • „ osobiste postanowienie” ( w toku zajęć bez finalizacji ),
 • znaczenie prawa do podejmowania samodzielnych decyzji o abstynencji.

Realizator:                 Genesis Centrum Edukacyjno- Szkoleniowe

Termin realizacji:       27.10.2019r

Odbiorcy:                    kl. VIII a

Czas trwania :             3×45 min

3. „ Internetowe love” – spektakl teatralny edukacyjno-profilaktyczny

Cel:

       Spektakl porusza problem internetowych znajomości, cyberprzemocy, naruszenia prywatności.

Realizator: Wrocławski Teatr IN-ART.

Miejsce:     MOSiR Chrzanów

Uczestnicy: Klasa VII a, VIII a, VIII b

Czas trwania : 1,5 godz.

Termin realizacji 27.11.2019r

4.   Wykłady i warsztaty w ramach programu „ Cyberseacurity & Privacy” 

Cel:

Wykład:

 „ Rule of 3: update,backup,encrypt: analizuj, wykonaj kopie zapasowe,, zabezpieczaj, tworzenie haseł i następstwa ich rozszyfrowywania, ustawianie prywatności, ze szczególnym  naciskiem na  media społecznościowe.

Warsztaty:

Praca w grupach na temat własnych negatywnych doświadczeń wynikających z korzystania z internetu, jakie są konsekwencje nadużyć oraz co robić i do kogo się zwrócić jako ofiara szeroko rozumianego cyberbullyingu.

Realizator: Bank UBS

Odbiorcy:   Uczniowie klasy VIII a, VIII b

Czas trwania : 2×45 min  w każdej klasie 

Termin : 4.12.2019r

Informacja o godzinach pracy pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

25.10.2019: Zdjęcia do kalendarzy

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach informuje, że w najbliższy piątek tj. 25.10.2019, będą robione w klasach zdjęcia do kalendarzy, które będzie dystrybuować Rada Rodziców.

W dniu 14.10.2019 roku odbędzie się uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej oraz ślubowanie klas pierwszych. W tym dniu nie ma zajęć dydaktycznych, szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze na świetlicy w godzinach od 7.00 – 17.00.

Przywóz uczniów do szkoły odbędzie się o godzinie 08.10 z pierwszego przystanku w Żarach, odwóz o godzinie 11.15.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE: HARMONOGRAM

Harmonogram zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Na zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych dla klas IV – VIII obowiązuje: zeszyt w szeroką linię 32 – kartkowy, teczka papierowa zawiązywana lub na gumkę.

Uczniowie, którzy uczęszczali na zajęcia w roku ubiegłym, kontynuują nadal treści i ćwiczenia zawarte w Programie Edukacyjno – Terapeutycznym „Ortograffiti” – Zeszyt ćwiczeń – Czytam, rozumiem, piszę – Miks I i II – Danuta Chwastniewska, wyd. Operon.

Rodziców uczniów klas IV, proszę o zakupienie w/w zeszytów ćwiczeń.

Anna Kulak

KONKURS MULTITEST

W dniu 24 października odbędzie się w naszej szkole konkurs Multitest z biologi i przyrody.Koszt udziału w konkursie wynosi 10zł. Uczniowie zainteresowani udziałem w tym konkursie proszeni są o zapisanie się i wpłatę do p. M.Małchy (biologia) i p.J.Zuziak (przyroda) do 1.10.2019r. 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Serdecznie zapraszam na konsultacje językowe, warsztaty pisarskie, zajęcia przygotowujące do konkursów oraz egzaminu ósmoklasisty. Masz problemy z zadaniem domowym z angielskiego ? Nie rozumiesz gramatyki ?

Zapraszam w każdy poniedziałek na ósmej godzinie lekcyjnej ( 14.30 – 15.15 ) do sali 9B. Mr Kliś

KOŁO PLASTYCZNE ZAPRASZA

PROJEKT PING – II EDYCJA

Od 23 września do 9 października 2019 r. będzie prowadzona w naszej szkole rekrutacja do drugiej edycji projektu ,,PING Program Implementacji Nauk Geologicznych w Szkołach
Podstawowych”
, którego realizatorem jest Instytut Nauk Geologicznych UJ Kraków.

Celem Projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji uczniów w zakresie: aktywności zawodowej, poszerzenia wiedzy ogólnej z zakresu nauk geologicznych, rozwoju zainteresowań, aktywności edukacyjnej poprzez realizację cyklu warsztatów i zajęć terenowych o zastosowaniu geologii w architekturze, sztuce i ochronie środowiska, metodyce pracy geologa i geologii regionu, wiedzy o metodach badań geologicznych, wiedzy o sztuce prezentacji naukowej w oparciu o nauki geologiczne oraz konferencji młodych badaczy.

W ramach udziału w Projekcie Realizator Projektu zobowiązuje się zapewnić i sfinansować m.in.: koszty ubezpieczenia Uczestników Projektu od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa grupowa NNW); dojazd autokarem na zajęcia warsztatowe realizowane poza siedzibą Szkoły Uczestników Projektu, wyżywienie w trakcie realizacji zajęć warsztatowych dla Uczestników Projektu; koszty biletów do muzeów związanych z realizacją zadań w Projekcie; materiały i sprzęt umożliwiający realizację poszczególnych zadań przewidzianych w Projekcie, np. ubiór ochronny (okulary ochronne, fartuchy laboratoryjne, itp.).

Uczestnicy Projektu zobligowani są do uczestnictwa w 6 spotkaniach warsztatowych i finale Projektu przeprowadzanych poza siedzibą Szkoły oraz dodatkowo w pojedynczych zajęciach ze sztuki prezentacji przeprowadzonych w macierzystych Szkołach. Uczestnicy będą uczestniczyć w zajęciach i warsztatach w okresie od listopada 2019 do marca 2020 roku. W Projekcie mogą brać udział uczniowie z klas V–VII.

Rekrutację prowadzi p. Anna Kwiecień.
Uwaga: Zgodnie z regulaminem decyduje kolejność zgłoszeń.

Od dnia 16.09.2019 r. do odwołania wszystkie odwozy będą o godzinie 14.45

INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE PROGRAMU WYKRYWANIA WAD POSTAWY.

UWAGA!!! Od 16.09.2019 roku do odwołania wszystkie odwozy będą o godzinie 14.45

Przyjmowanie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach stron odbywa się w następujących terminach:

poniedziałek 900 – 1100

wtorek 1300 – 1430

środa 900 – 1300

czwartek – dzień wewnętrzny

piątek 900 – 1300

 Przyjmowanie przez Wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach stron odbywa się w następujących terminach:

poniedziałek 1300 – 1500

wtorek 900 – 1300

środa 1300 – 1500

czwartek  900 – 1300

piątek – dzień wewnętrzny

W przypadku konieczności spotkania w innym terminie, prosimy się skontaktować z sekretariatem w celu umówienia spotkania.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach zaprasza wszystkich uczniów i Rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020, które odbędzie się w dniu   2 września 2019 roku

godz. 800 – msza święta w kościele parafialnym św. Jana Pawła II w Krzeszowicach

godz. 900  –  uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego na hali sportowej przy szkole podstawowej

godz. 1115 – odwozy

Przywozy godz. 715 – Żary przystanek początkowy

ZAPISY NA OBIAD

na miesiąc WRZESIEŃ 2019 r.

 Wpłaty na obiad na miesiąc WRZESIEŃ 2019 r. będą przyjmowane

tylko w dniach 2 września 2019 r. oraz 3 września 2019 r. do godz. 9.00

 w sekretariacie szkoły.

Cena obiadu:

Zupa, drugie danie, soczek – 7,80 zł.

Drugie danie, soczek – 5,30 zł.

Zupa – 2,50 zł.

Uwaga!

Odpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci prowadzone przez p. Barbarę Dec instruktora CKiS Krzeszowice rozpoczną się w pierwszym tygodniu października 2019 roku w naszej szkole.

Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu, w środy.

Zajęcia dla klas pierwszych i drugich trwać będą 60 minut. Karnet obejmujący 4 zajęcia w miesiącu –  80 zł

Zajęcia dla klas trzecich trwać będą 90 minut. Karnet obejmujący 4 zajęcia w miesiącu – 90 zł.

Szczegółowe informacje przekazane będą wychowawcom klas 1-3 w postaci ulotek w pierwszym tygodniu września.

Ilość miejsc ograniczona. Grupy max. 15 osób.

 

DOKUMENTY SZKOŁY DO POBRANIA

 

Stypendium szkolne

 

DZWONKI

 1. 8.00 – 8.45

 2. 8.55 – 9.40

 3. 9.50 – 10.35

 4. 10.50 – 11.35

 5. 11.45 – 12.30

 6. 12.50 – 13.35

 7. 13.45 – 14.30

 8. 14.40 – 15.25

PRZERWY

 1. 8.45 – 8.55

 2. 9.40 – 9.50

 3. 10.35 – 10.50

 4. 11.35 – 11.45

 5. 12.30 – 12.50

 6. 13.35 – 13.45

 7. 14.30 – 14.40

DOSTĘP DO DARMOWYCH LEKTUR E-BOOK- INFORMACJA TUTAJ

NUMERY TELEFONÓW:

SEKRETARIAT 12 257-92-40

DYREKTOR 12 257-92-41

Z-CA DYREKTORA 12 257-92-42

KSIĘGOWOŚĆ 12 257-92-43

KADRY 12 257-92-51

PEDAGOG 12 257-92-53

PORTIERNIA 12 257-92-55

HALA 12 257-92-45

HIGIENISTKA 12 257-92-52

BIBLIOTEKA 12 257-92-44

SZATNIA 12 257-92-46

ŚWIETLICA 12 257-92-59

POKÓJ NAUCZYCIELSKI 12 257-92-57

DORADCA ZAWODOWY 12 257-92-56