Organizacja egzaminów ósmoklasisty 2021

Organizacja egzaminów ósmoklasisty w dniach: 25.05.2021 r. – 27.05.2021 r.

Egzaminy ósmoklasisty odbywać będą się według harmonogramu:


25.05.2021 r. – wtorek – j. polski , czas trwania 120 minut (180 min. dla uczniów z wydłużonym czasem)
26.05.2021 r. – środa- matematyka, czas trwania 100minut (150 min. dla uczniów z wydłużonym czasem)
27.05.2021 r. – czwartek- j. obcy, czas trwania 90 minut (135 min. dla uczniów z wydłużonym czasem)

Każdego dnia egzamin rozpoczyna się o godzinie 9 00. 
Uczniowie proszeni są o przyjście na godzinę 8 40 .
Dowóz na egzamin z pierwszego przystanku (Żary) o godz. 8 20
Prosimy zachować dystans społeczny i mieć założone maseczki zakrywające usta i nos.
Szczegóły dot. bezpieczeństwa podczas egzaminu ósmoklasisty na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-cke-mein-i-gis-
dotyczace-organizowania-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2021-r

Wykaz uczniów zdających w odpowiednich salach lekcyjnych:

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI:
SALA NR 1 (JADALNIA): A01, A03,A08,A11,A20,A21,A22,A25,A27,A29;
SALA NR 2 (2B): A02,A04,A05,A06,A07,A09,A10,A12,A13,A14;
SALA NR 3 (4B): A15,A16,A17,A18,A19,A24,A26,A31;
SALA NR 4 (9B): A23

EGZAMIN Z JĘZYKA OBCEGO:
SALA NR 1 (JADALNIA): A01, A03,A08,A11,A20,A21,A22,A25,A27,A29;
SALA NR 2 (2B): A02,A04,A05,A06,A07,A09,A10,A12,A13,A14;
SALA NR 3 (4B): A15,A16,A17,A19,A24,A26,A31;
SALA NR 4 (9B): A23
SALA NR 5 (7B): A18

Po zakończonym egzaminie proszę opuścić szkołę i nie gromadzić się w grupy, udać się do domu.

Życzymy dużo zdrowia, powodzenia w czasie pisania i satysfakcjonujących wyników egzaminu.