Zajęcia pozalekcyjne

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozalekcyjnych otwartych dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Koło historyczneRobert Chochół

– poniedziałek 7. lekcja / sala A2

– poniedziałek 8. lekcja / sala A2

– Jarosław Ciężki

czwartek 8. lekcja

Koło informatyczneMałgorzata Zdziech

– piątek 8. lekcja / sala B3

Koło plastyczneAnna Wentrys – Kurdziel

– czwartek 8. lekcja / sala B2

Koło polonistyczne Dorota Mastalerz

– czwartek 1. lekcja / sala C3

– środa 6. lekcja / sala A2

Koło matematyczneBeata Piekarczyk

– poniedziałek 1. lekcja

Koło geograficzneKamil Jarzęcki

– środa 8. lekcja / sala B6