PEDAGOG I DORADCA ZAWODOWY

Pedagog szkolny – mgr Magdalena Smółka

Doradca zawodowy – mgr Magdalena Smółka

NAUCZYCIELE

Nauczanie początkowe

 • mgr Barbara Rusinek
 • mgr Joanna Głuc
 • mgr Agata Czesak
 • mgr Barbara Śliwa
 • mgr Anna Cupiał
 • mgr Dorota Wójtowicz
 • mgr Anna Kitka
 • mgr Beata Podgórska
 • mgr Zuzanna Pięta

 

Język polski

 • mgr Renata Ciężka

 • mgr Katarzyna Hanczakowska

 • mgr Anna Kania

 • mgr Dorota Mastalerz

Język angielski

 • mgr Barbara Duźniak

 • mgr Marcin Kliś

 • mgr Zenon Mąsior

Język francuski

 • mgr Anna Kitka

Język niemiecki

 • mgr Beata Podgórska

 • mgr Zuzanna Pięta

Historia

 • mgr Jarosław Ciężki

 • mgr Robert Chochół

WOS

 • mgr Jarosław Ciężki

 • mgr Robert Chochół

Geografia

 • mgr Anna Kwiecień

Biologia

 • mgr Magdalena Małocha

 • mgr Joanna Zuziak

Matematyka

 • mgr Małgorzata Kodura

 • mgr Jolanta Łyczko

 • mgr Sławomir Burek
 • mgr Beata Piekarczyk

Fizyka

 • mgr Sławomir Burek

Chemia

 • mgr Małgorzata Bukowska

Technika

 • mgr Małgorzata Zdziech

Informatyka

 • mgr Małgorzata Zdziech

 • mgr Joanna Zuziak

 • mgr Magdalena Małocha

Plastyka

 • mgr Anna Wentrys – Kurdziel

Muzyka

 • mgr Agnieszka Żak

Wychowanie fizyczne

 • mgr Jolanta Ciupek

 • mgr Wojciech Kardas

 • mgr Agnieszka Ostachowska

 • mgr Ryszard Piotrowski

 • mgr Paweł Wiszniewski

 • mgr Dominika Konarska

Edukacja artystyczna

sztuki plastyczne:

 • mgr Anna Wentrys-Kurdziel

taniec:

 • mgr Agnieszka Ostachowska

 • mgr Jolanta Ciupek

chór:

 • mgr Agnieszka Żak

Religia

 • ks. Jan Jelonek

 • mgr Anna Kurdziel

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Anna Wentrys – Kurdziel

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Paweł Wiszniewski

Świetlica

 • mgr Magdalena Smółka

 • mgr Katarzyna Wyznakiewicz

 • mgr Anna Kulak
 • mgr Zuzanna Pięta

Rewalidacja i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • mgr Anna Kulak

 Biblioteka 

 • mgr Renata Nowak