PEDAGOG I DORADCA ZAWODOWY

Pedagog szkolny – mgr Magdalena Smółka

Doradca zawodowy – mgr Magdalena Smółka

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Anna Kulak

PSYCHOLOG

mgr Anna Jasic

NAUCZYCIELE

Nauczanie początkowe

 • mgr Ewa Mastalerz
 • mgr Joanna Głuc
 • mgr Agata Czesak
 • mgr Barbara Śliwa
 • mgr Anna Cupiał
 • mgr Dorota Wójtowicz
 • mgr Anna Kitka
 • mgr Beata Podgórska
 • mgr Zuzanna Pięta 
 • mgr Katarzyna Wyznakiewicz
 • mgr Barbara Rusinek

Język polski

 • mgr Renata Ciężka

 • mgr Katarzyna Hanczakowska

 • mgr Dorota Mastalerz

 • mgr Małgorzata Dudek

Język angielski

 • mgr Marcin Kliś

 • mgr Zenon Mąsior

 • mgr Agnieszka Mucha-Hyseni
 • mgr Greta Dębska

Język francuski

 • mgr Anna Kitka

Język niemiecki

 • mgr Beata Podgórska

Historia

 • mgr Jarosław Ciężki

 • mgr Robert Chochół

WOS

 • mgr Jarosław Ciężki

 • mgr Robert Chochół

Geografia

 • mgr Anna Kwiecień

 • mgr Kamil Jarzęcki

Biologia

 • mgr Joanna Zuziak

 • mgr Anna Kurdziel

Matematyka

 • mgr Małgorzata Kodura

 • mgr Beata Piekarczyk
 • mgr Jadwiga Kramarz

Fizyka

 • mgr Sławomir Burek

 • mgr Ewa Pudek

Przyroda

 • mgr Joanna Zuziak

Chemia

 • mgr Małgorzata Bukowska

 • mgr Ewa Pudek

Technika

 • mgr Małgorzata Zdziech

Informatyka

 • mgr Małgorzata Zdziech

 • mgr Joanna Zuziak

Plastyka

 • mgr Anna Wentrys – Kurdziel

Muzyka

 • mgr Agnieszka Żak

Wychowanie fizyczne

 • mgr Wojciech Kardas

 • mgr Agnieszka Ostachowska

 • mgr Paweł Wiszniewski

 • mgr Dominika Konarska

Religia

 • ks. mgr Marek Mierzwa

 • mgr Anna Kurdziel

 • mgr Aleksander Strzelichowski

Wychowanie do życia w rodzinie

 • mgr Anna Wentrys – Kurdziel

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • mgr Paweł Wiszniewski

Świetlica

 • Greta Dębska
 • Beata Jakóbik

Rewalidacja i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • mgr Anna Kulak

 Biblioteka 

 • mgr Renata Nowak