SRU

SAMORZĄD UCZNIOWSKI ROK SZKOLNY 2019/2020

Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
Samorząd uczniowski zrzesza wszystkich uczniów szkoły, reprezentację stanowi trzech, czterech przedstawicieli klas wybieranych w wyborach klasowych.
Przewodniczący i jego zastępcy wybierani są z grona przedstawicieli poszczególnych klas we wrześniu każdego roku.
 
Główne zadania Samorządu to:
 
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności na rzecz szkoły
 • Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły
 • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz kształtowanie umiejętności współdziałania w zespołach klasowych
 •  Zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność oraz czynne uczestniczenie w życiu szkoły. 
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych
 • Kultywowanie tradycji regionalnych
 • Zaangażowanie w realizację akcji ekologicznych, charytatywnych i artystycznych realizowanych przez szkołę oraz innych akcji zgłaszanych przez uczniów, rodziców i nauczycieli
 • Promowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ:

Maja Mucha, klasa 8A

ZASTĘPCY:

Inez Durlak i Zuzanna Orlik, klasa 8B

PRZEDSTAWICIELE SRU Z POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

IV A

 • Jakub Zdziech
 • Dominik Kurdziel
 • Dominik Kursa
 • Bartosz Grabowski

V A

Kacper Wincenciak

V B

 • Zuzanna Kierżek
 • Zofia Gajda
 • Ola Górska
 • Dobromiła Gałosz

V C

 • Maria Bilska
 • Gosia Krzysiek
 • Bartek Zając
 • Szymon Kurek i Zosia Tarko

V D

 • Lilianna Soska
 • Julia Tadeusz

VI A

 • Łucja Guzik
 • Jadzia Hochół
 • Olga Wołodko
 • Gabrysia Matysik

VI B

 • Natalia Wiącek
 • Alicja Biskup 

VI D

 • Alicja Rozmus
 • Emilia Strzebońska
 • Oliwa Józkowicz
 • Jarek Jarosz

VI C

 • Wiktoria Wyporska
 • Maja Kryza

VII A

 • Agata Kammer
 • Mikołaj Staszczuk

VIII A

 • Maja Mucha
 • Patryk Ostrowski
 • Igor  Ćwikła
 • Kacper Wójcik
 • Dawid Zegarmistrz
 • Tomasz Balon

VIII B

 • Inez Durlak
 • Zuza Orlik
 • Zuza Spytkowka
 • Iga Malinowska

 

 

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Wczoraj w naszej szkole odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej.
Kandydowali uczniowie klasy VIIIA i VIII B:

 1. Maja Mucha
 2. Tomasz Balon
 3. Mateusz Kamiński
 4. Ivanna Dykovytska

Wyniki głosowania:

 • Liczba osób, które przystąpiły do głosowania: 292
 • Liczba oddanych głosów ważnych: 292
 • Liczba oddanych głosów nieważnych: 1
 1. Maja Mucha uzyskała 150 głosów
 2. Tomasz Balon 23 głosy
 3. Mateusz Kamiński 28 głosów
 4. Ivanna Dykovtska 91 głosów

Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach została Maja Mucha
Wszystkim kandydatom gratulujemy !

APEL SZKLONY, 03.10.2019

Dnia 03 października 2019 w naszej szkole odbył się  pierwszy tegoroczny apel organizacyjny Szkolnej Rady Uczniowskiej.
Na apelu został przedstawiony zarząd oraz skład Szkolnej Rady Uczniowskiej, która postara się o  organizowanie dla  swoich szkolnych koleżanek i kolegów ciekawych imprez szkolnych, świąt, zabaw i konkursów.

Szczególnie gorąco powitaliśmy uczniów klas pierwszych, którzy już w najbliższym czasie staną się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły ( 14 października odbędzie się uroczyste ślubowanie klas pierwszych ).

Z okazji niedawno obchodzonego Dnia Chłopaka w imieniu przewodniczącej SRU  oraz wszystkich dziewcząt w szkole wszystkim młodym i tym starszym panom zostały złożone życzenia wszystkiego najlepszego.

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ I ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH, 14 PAŹDZIERNIKA

NA HALI SPORTOWEJ ŚWIĘTOWALIŚMY DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.PODCZAS UROCZYSTEJ AKADEMII MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ POZNAĆ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, KTÓRZY TUŻ PO UROCZYSTYM ŚLUBOWANIU I PASOWANIU NA UCZNIA PO RAZ PIERWSZY WYSTĄPILI NA SZKOLNEJ SCENIE.UCZNIOWIE SRU NA POWITANIE “PIERWSZAKÓW” W NOWEJ SZKOLE PRZYGOTOWALI MAŁĄ NIESPODZIANKĘ.W TAKT PIOSENKI Z “AKADEMII PANA KLEKSA” PT. “WITAJCIE W NASZEJ BAJCE” UCZNIOWIE SRU PRZEBRANI ZA POSTACIE BAJKOWE ZAPROSILI PIERWSZAKÓW DO WSPÓLNEJ ZABAWY I TAŃCA CZĘSTUJĄC ICH RÓWNIEŻ SŁODYCZAMI.