Współpraca z Czechami

-Podczas kursów szkoleniowych na Cyprze, Dyrektor Sławomir Burek oraz koordynator projektu Zenon Mąsior odbyli szereg rozmów będących wstępem do współpracy ze Szkołą Podstawową w Chrasticach w Republice Czeskiej.

– Wymiana korespondencji elektronicznej koordynatora Zenona Mąsiora z nauczycielką Szkoły Podstawowej w Chrasticach, Aleną Vanową.

– Wstępne ustalenia odnośnie wymiany uczniów i nauczycieli w maju 2024.

– Wymiana mailowa w celu ustalenia terminów wyjazdów, rezerwacji noclegów oraz posiłków dzieci oraz kadry nauczycielskiej w Chrasticach oraz rewizyty w Krzeszowicach

– Zaplanowanie wizyty roboczej nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chrasticach 01.03.2024 w Krzeszowicach