Płatność za obiady za miesiąc grudzień 2021

Rozliczenie płatności za obiady w miesiącu grudniu zostanie wysłane do Rodziców w dniach 20.12.2021 r. na dziennik elektroniczny.
Proszę o odczytanie wiadomości i uiszczenie wpłaty za obiady w nieprzekraczalnym terminie tj. do 22.12.2021 r. (potwierdzenie odczytania wiadomości jest na dzienniku elektronicznym: data i godz. odczytania jest jednoznaczna z przyjęciem do wiadomości informacji).

Sekretariat