Prezentacja prac uczniów w systemie pracy zdalnej: Dzień Św. Patryka

Zapraszamy wszystkie dzieci do prezentacji swoich prac wykonywanych w domu. Jeśli wykonujecie ciekawe prace zlecone przez waszych wychowawców i nauczycieli, prześlijcie nam rezultaty swojej pracy, a my opublikujemy je dla całej społeczności szkolnej.

Podpisane prace w formie plików lub zdjęć możecie przesyłać na adres

e-mail: klismarcin@gmail.com

lub do swoich nauczycieli i wychowawców.

Maciej Piechowicz, klasa 4A
Patryk Marszałek, klasa 4A
Eryk Gumula, klasa 4A
Oliwka Frączek, klasa 4a
Oliwier Mirek, 4A
Bartek Grabowski, 4A
Michał Konarski, 4A
Kuba Zdziech, klasa 4A
Milenka Łopuszańska, klasa 4A
Edytka Kramarczyk, klasa 4A
Nikola Ornacka, klasa 4A
Antoni Dębicki, klasa 4A
Hania Janik, klasa 4A
Emilka Przybylska, klasa 4A
Piotr Rabijasz, klasa 4A: Plakat z okazji święta św. Patryka
Milena Malik, klasa 4A: Plakat z okazji święta św. Patryka