III Gminny Konkurs Międzyświetlicowy „Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie”

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach wznawia III Gminny Konkurs Międzyświetlicowy „Pierwsze oznaki wiosny w moim obiektywie” pod patronatem Magazynu Krzeszowickiego, Fotoklubu Krzeszowickiego i Kopalni Wapienia Czatkowice sp. z o.o.

Zmieniona zostaje forma dostarczania zdjęć. Uczniowie, którzy wykonali zdjęcia ( 2 zdjęcia w pliku
jpg) , proszeni są o przesłanie ich na maila: akulakfoto@gmail.com z dołączoną informacją: adres email, imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość.

Jury w składzie:
dyr. Ryszard Piotrowski – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
Barbara Krzętowska – Fotoklub Krzeszowicki
red. Marian Lewicki – Magazyn Krzeszowicki
Kacper Ropka – pasjonat fotografii, uczeń szkoły fotograficznej w Krakowie
A.Kulak – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
Z. Pięta – Szkoła Podstawowa nr 1 w Krzeszowicach
A. Karcz Padula – Szkoła Podstawowa w Tenczynku

wybierze laureatów konkursu. Prosimy o przesyłanie zdjęć do 08.05. Wyniki konkursu zostaną
przesłane do wszystkich uczestników drogą mailową. Zdjęcia laureatów opublikowane zostaną w
Magazynie Krzeszowickim. Data wręczenia nagród, zostanie ustalona po powrocie uczniów do szkół.

A. Kulak Z. Pięta K. Wyznakiewicz