REKRUTACJA 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji dzieci do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach w roku szkolnym 2021/2022.

ZAPISY DO KL. I W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach informuje, że od dnia 01.03.2021 r. do 15.03.2021 r. trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krzeszowicach w roku szkolnym 2021/2022

Zapisów  można dokonywać w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22 w dniach od  poniedziałek do  piątku  w godz.  od 700  do  1500 

Przypominamy, że obowiązek zapisu do szkoły dotyczy dzieci urodzonych w 2014 roku  zameldowanych i zamieszkałych  w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza  w Krzeszowicach. W przypadku, gdy dziecko będzie uczęszczało do innej Szkoły Podstawowej, niż szkoła obwodowa proszę o podanie tej informacji do sekretariatu  szkoły osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (012) 257 92 40.

Druk zgłoszenia zapisu dziecka do klasy I na rok szkolny 2021/2022 do pobrania  w sekretariacie Szkoły przy ul. Długiej 22  lub ze strony internetowej szkoły: www.sp1krzeszowice.pl.

REKRUTACJA DO KLASY I

Postępowanie rekrutacyjne dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach odbywa się zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2021 Burmistrza Gminy Krzeszowice z dnia 20 stycznia 2021 r. w terminie od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r. do godz. 1500.

WZORY DOKUMENTÓW W ZAŁĄCZENIU: