Konkurs Plastyczny pod hasłem „CZTERY ŻYWIOŁY W LASACH”

Prace plastyczne powinny przedstawiać skutki klęsk żywiołowych spowodowane przez działanie w polskich lasach poszczególnych żywiołów: POWIETRZA, WODY, OGNIA i ZIEMI.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie cztery prace, poświęcone działaniom poszczególnych żywiołów.

  • Technika prac: dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż, grafika
  • Format prac: A3 w układzie poziomym
  • Każda praca musi być wykonana na brystolu lub kartce z bloku technicznego i opatrzona tytułem
  • Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej:  www.zywiolywlasach.pl

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym  należy składać do 31 maja w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach