Konkurs Plastyczny „Autoportret, czyli portret własny”

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie PlastycznyAUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY”

Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu
i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość takim jakim się jest w środku i na zewnątrz. Prawdziwy Autoportret to jest obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci.
Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

  • Technika prac : dowolna (rysunek, malarstwo, collage, asamblaż, grafika – warsztatowa lub komputerowa,)
  • Format prac : A3 lub A4
  • Każda praca powinna być czytelnie podpisana na odwrocie (załącznik 1 – Karta informacyjna). Do każdej pracy należy dołączyć załącznik 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

Pracę należy złożyć do 16 maja w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach lub u A.Wentrys-Kurdziel

Anna Wentrys-Kurdziel