8.12.2022 – Wywiadówki

Serdecznie zapraszamy Rodziców i Opiekunów Prawnych na spotkania z wychowawcami klas w dniu 8 grudnia 2022 według następującego harmonogramu:

Klasy V-VIII o godzinie 17.00

Klasy I-IV o godzinie 18.00

Nauczyciele są dostępni w godzinach od 17 :30 do 18:30

Rada Rodziców zaplanowała spotkanie o godzinie 18:45 na sali konferencyjnej.

Dyrekcja SP1 Krzeszowice