Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Kolejny rok szkolny za nami… Uczniowie odpoczną od sprawdzianów, klasówek, kartkówek , ciągłego sprawdzania wiedzy. Nauczyciele odpoczną od zgiełku i hałasu towarzyszącego im na przerwach. Uroczystą akademią zakończyliśmy kolejny rok szkolny. W części oficjalnej Pan Dyrektor nagrodził uczniów wyróżniających się w nauce i sporcie. Przyznał też nagrody dla nauczycieli i pracowników szkoły. Największe emocje wywołały jednak ,,Adasie”- specjalne statuetki przyznawane uczniom niekoniecznie najlepszym w nauce, ale wyróżniającym się oryginalnością, pomysłowością, dystansem do siebie i otaczającego nas świata. Przed nami dwa miesiące wakacji. Życzymy wszystkim wspaniałego odpoczynku.

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy SP1 Krzeszowice