Dowozy w roku szkolnym 2023/2024

Bardzo prosimy, aby rodzice/opiekunowie uczniów, którzy będą korzystać z dowozów szkolnych w nadchodzącym roku szkolnym wypełnili oświadczenie:

OŚWIADCZENIE . Należy je dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać mailowo na adres sp1krzeszowice@o2.pl do 1 września 2023r.