Konkurs plastyczny organizowany przez BS w Krzeszowicach

Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Bank Spółdzielczy w Krzeszowicach.

Zadaniem Uczestników jest własnoręczne wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej na temat: „EKO-BANK i EKO-LOGICZNY JA – chroń środowisko z Bankiem Spółdzielczym w Krzeszowicach”. Praca powinna przedstawiać Twoją wizję Banku przyjaznego środowisku – jak powinien wyglądać, jakie mieć rozwiązania w zakresie produktów i usług, jak motywować młodych ludzi do proekologicznych zachowań? Jak możemy wspólnie chronić naszą lokalną ojczyznę?

Podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko, wiek, nr klasy i nazwa Szkoły oraz nr telefonu) wraz z załącznikami (załącznik nr 1, 2 i 3 do Regulaminu) można składać do dnia 11.12.2023 r. do godz. 16:00 w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Krzeszowicach, ul. Krakowska 6, 32-065 Krzeszowice.

Regulamin Konkursu plastycznego „EKO-BANK i EKO-LOGICZNY JA – chroń środowisko z Bankiem Spółdzielczym w Krzeszowicach” wraz z wymaganymi załącznikami (zgody na udział w konkursie rodziców/opiekunów prawnych) zostały załączone do niniejszej wiadomości.

Na młodych ekologów czekają atrakcyjne nagrody.