Szkolne Koło Wolontariatu – Świąteczna Zbiórka Żywności

Nasi wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu w składzie:

Maria Stefańska 7a

Kinga Janik 7a

Jakub Dorynek 7a

Lena Woś 7a

Joanna Konieczna 7a

Nadia Kuśnierz 7a

Lena Jeziorkowska 7b

Mateusz Lubowicki kl. 7c

Igor Bok 7c

Aleksander Walczowski 7c

Franciszek Mazurkiewicz 7c

Kamil Cuber 7c

Hanna Janik 8a

Oliwia Frączek 8a

Emila Przybylska 8b

Milena Malik 8b

w piątek 24.11 i sobotę 25.11.2023 r. wsparli akcję „Świąteczna Zbiórka Żywności” prowadzoną przez Świetlicę Terapeutyczną w Radwanowicach na terenie sklepu Lidl w Krzeszowicach. Prowadzona zbiórka stanowiła część ogólnopolskiej akcji „Świąteczna Zbiórka Żywności 2023” organizowanej przez Bank Żywności.

Zebrana żywność zostanie wykorzystana na potrzeby Podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta –  Świetlicy Terapeutycznej w Radwanowicach.

Opiekunem Koła Woluntariatu jest Pani Anna Kulak