Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach

Celem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Krzeszowicach jest upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży, nauka odpowiedzialności za rozwój społeczny i gospodarczy oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w gminie. Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny dla organów gminy Krzeszowice. Rada liczy do 25 radnych, 23 radnych reprezentuje młodzież ze szkół z terenu gminy oraz 2 radnych reprezentujących młodzież uczącą się poza terenem gminy.

Kto może zostać radnym?
Radnym może zostać uczeń w wieku od 13 do 18 lat, posiadający status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej mającej siedzibę na terenie gminy Krzeszowice, a także uczeń szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej zamieszkały na terenie gminy Krzeszowice, ale uczący się w szkole poza jej terenem.

Jak zgłosić kandydaturę?
Zgłoszenia kandydatów na radnych spośród uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Krzeszowice przyjmują komisje wyborcze znajdujące się w szkołach, w terminie do 29.01.2024 r. do godz. 15.00. Kandydatura radnego musi być poparta podpisami co najmniej 10 uczniów, uczęszczających do klas IV do VIII szkół podstawowych lub ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie gminy Krzeszowice.

Zgłoszenia kandydatów na radnych spośród uczniów zamieszkałych w gminie Krzeszowice, ale uczących się poza jej granicami można dokonywać osobiście w Urzędzie Miejskim w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4 – dziennik podawczy lub za pomocą poczty elektronicznej: dziennik.podawczy@um.krzeszowice.pl w terminie do 29.01.2024 r. do godz. 15.00. Kandydatura radnego musi być poparta podpisami co najmniej 10 uczniów, uczęszczających do klas IV do VIII szkół podstawowych lub ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie gminy Krzeszowice.

Głosowanie w wyborach:
Wybory w szkołach zostaną przeprowadzone 5 lutego 2024 r. Głosować mogą uczniowie uczęszczający do klas IV do VIII szkół podstawowych lub ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie gminy Krzeszowice.
W przypadku kandydatów na radnych spośród uczniów zamieszkałych w gminie Krzeszowice, ale uczących się poza jej granicami, wówczas gdy zostanie zgłoszonych więcej niż dwóch kandydatów, podczas sesji Rady Miejskiej w Krzeszowicach zostanie przeprowadzone losowanie.