Zapraszamy do udziału w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „PODRÓŻ POCIĄGIEM W SZAROŚCI”

Pociągi stare i nowe, osobowe i towarowe na trwałe zmieniły krajobraz świata. Często w trakcie podróżowania stojąc na peronie, siedząc w przedziale, czy wysiadając z pociągu jesteśmy świadkami jakiegoś zdarzenia, które ma właśnie miejsce. Takie i inne wydarzenia, sytuacje, które dzieją się na dworcach kolejowych, peronach, w pociągach, mogą stać się pretekstem do stworzenia pracy „w szarości”. Ciekawe dokąd ta „podróż pociągiem” nas dowiezie? Zapraszam do udziału w tym konkursie.

Spróbujcie przenieść swoje wrażenia zaobserwowane podczas podróży pociągiem posługując się bogactwem czerni, szarości i bieli. Nie używamy koloru.

  • Technika prac :

– rysunek (może być wykonany ołówkiem, czarnym tuszem, pisakiem, kredkami różnego typu, węglem lub suchym pastelem ),
– malarstwo, collage
– grafika (warsztatowa, komputerowa),
– fotografia, fotokolaż

  • Format prac : od A4 do A3
  • Praca powinna mieć przyklejone na odwrocie OŚWIADCZENIE wypełnione przez rodzica/prawnego opiekuna stanowiące Załącznik nr 1

Prace należy składać do 8 lutego w sekretariacie SP nr 1 w Krzeszowicach lub u p. A.Wentrys-Kurdziel