SKŁAD SZKOLNEJ RADY UCZNIOWSKIEJ WYBRANY

Uczniowie naszej szkoły wybrali skład Szkolnej Rady Uczniowskiej na rok szkolny 2019/2020. Przewodniczącą szkoły została Maja Mucha z klasy 8 A. Pełny skład Rady został opublikowany w zakładce SRU. Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów szkoły powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.  Samorząd uczniowski zrzesza wszystkich uczniów szkoły, … Czytaj dalej