Projekt PING: Geologia w sztuce

18.12.2019 Dzisiaj uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach ,,Geologia w sztuce „. Dowiedzieli się, jak powstają pigmenty do produkcji farb. Sami też przygotowali pigmenty z minerałów. Dowiedzieli się, jak pisze się ikony oraz zwiedzili cerkiew prawosławną.