Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „WEHIKUŁ CZASU”

Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

 Technika prac : dowolna – rysunek, malarstwo, kolaż, grafika,
rzeźba (uformowana z modeliny, masy papierowej itp.)
 Format prac : dowolny (nie mniejszy niż A5 i większy niż A0)
 Praca powinna zawierać na odwrocie :

  • imię i nazwisko autora,
  • nazwa i adres szkoły
  • klasa
  • nazwę gminy
  • adres prywatny ( w przypadku uczniów klasy VIII SP )

Prace należy składać do 22 maja u A.Wentrys-Kurdziel